2291072205

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η φάρμα Λαφιωτάκη διαθέτει τον μαύρο χοίρο,σπάνιας ελληνικής φυλής σε μορφή νωπού κρέατος καθώς και σε μορφή αλλαντικών.

Tα αλλαντικά μας παρασκευάζονται με 100 % μαύρο χοίρο (και όχι με μείξη μαύρου χοίρου και λοιπών ειδών κρέατος).